home ProffesionalPersonalLinksContact

 

CV | Книги | Научни публикации | Участия в конгреси | Снимки | Интернет проект

"Поговори с нас (за любовта, красотата, секса...)" ccc

"Практическа контрацепция" ccc

 

ПРАКТИЧЕСКА КОНТРАЦЕПЦИЯ

 

Тук можете да прочетете всички глави от книгата в PDF формат.

Към читателите - от авторите

Към читателите - от редактора

Използвани съкращения

Гл. 1. Един кратък поглед в миналото

Гл. 2. Контрацептивно консултиране

Гл. 3. Бариерна контрацепция

Гл. 4. Вътрематочни контрацептивни средства - "спирали"

Гл. 5. "Естествени "методи

Гл. 6. Орална хормонална контрацепция

Гл. 7. Дългодействаща хормонална контрацепция

Гл. 8. Контрацепция при по-особени групи от населението

Гл. 9. Посткоитална контрацепция

Гл. 10. Комбинираните оралниконтрацептиви като терапевтично средство

Гл. 11. Лекарствени зваимодействия на комбинираните хормонални контрацептиви

Гл. 12. Най-често употребявани контрацептивни препарати

Гл. 13. Доброволна хирургична контрацепция

Българска Асоциация по Семейно Планиране (БАСП) и програма ФАР

--------------------------------------------------------------------

Кратък справочник на контрацептивите нариращи се в нашите аптеки ("спирали", хапчета, кондоми, спермициди)

Gedeon Richter
Rigevidon
Anteovin
Tri-Regol
Postinor
Ovidon

Innoteck
Pharmatex

Janssen-Cilag
Delfen
Conceptrol
Cilest
TriNovum

IUD - GyneT 380 Slim Line

OrganonMarvelon
IUD - Multiload

Schering
Femoden
Microgynon
IUD - Mirena
Logest
Triquilar

Wyeth
Minulet
Triminulet
Trinordiol
Harmonet
Nordette
Loette
Stediril 30

Презервативи