home ProffesionalPersonalLinksContact

Частен Кабинет | Онлайн консултации

Задавани въпроси ccc

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯТА

По принцип, консултацията „в кабинет“ се състои от три части – пациентът (или неговия придружител) описва подробно оплакванията (1), лекаря извършва (ако прецени, че се налага) - преглед, ехография и вземане на някакъв материал за изследване (2), и дава заключение, съвети, предписание за лечение (3).


В три-четвърти от случаите (най-вече при консултиране на деца) срещата с лекаря се ограничава до първата и третата част – разглеждане на оплакванията и предписване на лечение, съвети. В една трета се прави оглед, и в съвсем малка част – физикален преглед, и/или вземане на някакъв материал за изследване.


При една он-лайн консултация, първата част, описанието на оплакванията, се прави писмено, по телефона или чрез видеовръзка. За втората част (преглед), в около три-четвърти от случаите (особено когато става дума за деца), най-често е достатъчно просто да се изпрати една снимка или направени вече изследвания. Третата част (заключение, предписване на лечение, съвети) извършва писмено консултиращия лекар.

Онлайн консултация може да се направи чрез специално създаденото за тази цел приложение www.healee.com/bg/589791. Изпращането на изследвания, снимки или видео, както и заплащането се осъществяват лесно
чрез него.

Друг начин за консултиране е по телефона, чрез апликациите Viber, WhatsApp, както и по имейл msirak@gmail.com


Основните предимства на он-лайн консултацията са бързината на осъществяване, независимостта от ден от седмицата, свободно време, натовареност на съответния кабинет, местожителство на пациентката (София,
провинция, чужбина...), а в днешно време - и от епидемии, карантини и т.н.

Още едно предимство - цената за консултация е по-ниска от тази при преглед в кабинета, като, освен това се икономисва време, чакане, пътни разноски (нерядко - за няколко души), понякога и разноски за преспиване...
В цената влиза и последваща размяната на въпроси–отговори в рамките на един месец.


Заплащането може да стане или вътре в приложението за онлайн консултации, (healee, там подробно е обяснено как става това), или чрез банков превод (на IBAN BG60UNCR76301039231940), за телефонните, Viber, WhatsApp и имейл-консултациите.


Телефоните за консулация са +359888557425 (за България), или +4917911245347 (за Германия).


Като недостатък на онлайн консултациите може да се спомене невъзможността лично да се направи физикален и ехографски преглед, да се вземе секрет за микробиологично изследване, което обаче (особено при децата) се налага рядко да се прави.

Ако при първия контакт консултантът прецени, че се налага да се направи ехография, да се вземе секрет, да се извърши преглед или някаква манипулация, он-лайн консултацията отпада като възможност и ще бъдетe  насочени към преглед в кабинет.